Функция GETPIVOTDATA

Връща данни, съхранен в отчет с обобщена таблица. Можете да използвате GETPIVOTDATA, за да извлечете обобщени данни от отчет с обобщена таблица, при условие, че обобщените данни се виждат в отчета.

 Забележка   Можете бързо да въведете проста формула за GETPIVOTDATA, като въведете = в клетката, в която искате да върне стойността, и след това щракнете върху клетката в отчета с обобщена таблица, съдържаща данните, които искате да върнете.

Синтаксис

GETPIVOTDATA(data_field,pivot_table,field1,item1,field2,item2,...)

Синтаксисът на функцията GETPIVOTDATA има следните аргументи (Аргумент. Стойност, която дава информация за действие, събитие, метод, свойство, функция или процедура.):

  • Data_field     е името, поставено в кавички, на полето с данни, съдържащо данните за извличане.
  • Pivot_table     е препратка към произволна клетка, диапазон от клетки или наименован диапазон от клетки в отчет с обобщена таблица. Тази информация се използва, за да се определи кой отчет с обобщена таблица съдържа данните за извличане.
  • Field1, item1, field2, item2     са от 1 до 126 двойки от имена на полета и имена на елементи, които описват желаните за извличане данни. Двойките могат да бъдат в произволен ред. Имената на полетата и имената на елементите, различни от дати и числа, се поставят в кавички. За OLAP отчети с обобщени таблици елементите могат да съдържат името на източника на измерението, както и името на източника на елемента. Една двойка от поле и елемент за OLAP обобщена таблица може да изглежда така:

"[Продукт]","[Продукт].[Всички продукти].[Храни].[Сладки]"

Забележки

  • В изчисленията на GETPIVOTDATA са включени и изчисляемите полета или елементи, както и потребителските изчисления.
  • Ако pivot_table е диапазон, включващ два или повече отчета с обобщени таблици, данните ще бъдат извлечени от този отчет, който е бил създаден последен в диапазона.
  • Ако аргументите field и item описват една клетка, връща се стойността на тази клетка, независимо дали е низ, число, грешка и т. н.
  • Ако един елемент съдържа дата, стойността трябва да бъде изразена като сериен номер или да бъде получена с помощта на функцията DATE, така че стойността да бъде съхранена, ако електронната таблица се отвори при други местни правила. Например елемент, отнасящ се до датата 5 март 1999 г., би могъл да бъде въведен като 36 224 или DATE(1999,3,5). Часовете могат да бъдат въведени като десетични дробни стойности или с помощта на функцията TIME.
  • Ако pivot_table не е диапазон, в който има отчет с обобщена таблица, GETPIVOTDATA връща #REF!.
  • Ако аргументите не описват видимо поле или ако включват филтър за отчет, в който филтрираните данни не са показани, GETPIVOTDATA връща #REF!.

Примери

Диапазонът, съдържащ отчета с обобщена таблица, е:

Работен лист

GETPIVOTDATA("Продажби",$A$4)

връща общата сума от полето "Продажби", 49 325 лв.

GETPIVOTDATA("Сума на продажбите",$A$4)

също връща общата сума от полето "Сума на продажбите", 49 325 лв.; името на полето може да бъде въведено точно както изглежда на листа или като корена си (без "Сума от", "Брой на" и т. н.).

GETPIVOTDATA("Продажби",$A$4,"Месец","март")

връща общата сума за март, 30 337 лв.

GETPIVOTDATA("Продажби",$A$4,"Месец","март","Продукт","Продукти",
      "Продавач","Тодоров")

връща 10 201 лв.

GETPIVOTDATA("Продажби",$A$4,"Регион","Юг")

връща #REF!, защото данните за Южния регион не са видими.

GETPIVOTDATA("Продажби",$A$4,"Продукт","Напитки","Продавач",
         "Банков")

връща #REF!, защото няма стойност за общата сума на продажбите на напитки за Христозова.

 
 
Отнася се за:
Excel 2007