Разглеждане на две части от лист чрез разделяне или фиксиране на екрани

Разделяне на екрани

  1. Посочете разделителното блокче в горния край на вертикалния плъзгач или в десния край на хоризонталния плъзгач.

Разделително блокче

  1. Когато указателят се промени в разделителен показалец Разделителен показалец, плъзнете разделителното блокче надолу или наляво към желаната позиция.

Фиксиране на екрани

Замразяването на екрани (Подпрозорец. Част от прозореца на документ, свързан с и разделен от други такива части с вертикални и хоризонтални ленти.) ви позволява да изберете данни, които остават видими, когато превъртате листа. Можете например да оставите постоянно на екрана етикетите на редовете и колоните, докато останалата част на екрана се превърта.

Прозорец на работен лист с фиксиран първи ред

  1. За да фиксирате един екран, направете едно от следните неща:

Горен хоризонтален екран     Изберете реда, под който искате да се извърши разделянето.

Ляв вертикален екран     Изберете колоната, вдясно от която искате да се извърши разделянето.

Горен екран и ляв екран     Щракнете върху клетката под и вдясно от която искате да се извърши разделянето.

  1. В менюто Прозорец щракнете върху Фиксирай прозорците.
 
 
Отнася се за:
Excel 2003