Смяна на глобалните настройки на посоката на писане

  1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции и след това изберете раздела Международни.
  2. Изберете едно от следните неща:

 Забележка   Когато променяте настройките на глобалната посока на писане (Глобална посока на текст. Определя посоката на текста в полета за въвеждане на текст и контроли за редактиране. Можете да изберете посока отляво надясно или отдясно наляво, а също да оставите посоката да зависи от контекста, в зависимост от първия открит силен знак.), това може да повлияе върху полетата за редактиране в елементите, отворени след промяната на настройката; това няма да засегне посоката на текста в полетата за редактиране в елементите, които вече са отворени.

 
 
Отнася се за:
Excel 2003