Създаване на таблица за умножение

Таблицата за умножение е таблица с данни (Таблица с данни. Диапазон от клетки, който показва резултатите на различни заместващи стойности в една или повече формули. Има два вида таблици с данни: таблици с еднократно и двукратно въвеждане.) с две променливи.

 1. Създайте работен лист със следната структура.
 
1
2
3
A
1
1
=A1*A2
 1. Въведете ред със стойности от B3 надясно. Например от 1 до 10.
 2. Въведете колона със стойности от A4 надолу. Например от 1 до 10.
 3. Изберете всички клетки в диапазона, освен клетките A1 и A2.
 4. В менюто Данни щракнете върху Таблица.
 5. В полето Входна клетка за ред въведете A1.
 6. В полето Входна клетка за колона въведете A2.
 7. Щракнете върху OK.
 8. Ако искате, замразете таблицата с данни, като преобразувате резултатите в техните стойности.

ПокажиКак?

 1. Изберете всички стойности на резултатите в таблицата с данни (Таблица с данни. Диапазон от клетки, който показва резултатите на различни заместващи стойности в една или повече формули. Има два вида таблици с данни: таблици с еднократно и двукратно въвеждане.).
 2. Щракнете върху Копирай Изображение на бутон в лентата с инструменти (Лента с инструменти. Лента с бутони и опции, които се използват за изпълнението на команди. За да покажете лента с инструменти, щракнете върху ALT и SHIFT+F10.) Стандартни и изберете горната лява клетка на областта за поставяне (Област за поставяне. Областта местоназначение за данни, които са изрязани или копирани с помощта на Office клипборда.).
 3. Щракнете върху стрелката до Постави Изображение на бутон и щракнете върху Стойности.

 Забележка   Тъй като получените стойности са в масив (Масив. Използва се за създаването на единични формули, които генерират много резултати или които оперират върху група аргументи, подредени по редове и колони. Диапазон в масив е такъв с обща формула; константа в масив е група от константи, използвани като аргумент.), трябва да преобразувате всички стойности в константи.

 
 
Отнася се за:
Excel 2003