Изваждане на числа

Въведете =10-5 в някоя клетка, за да се покаже резултатът 5.

Пример за изпълнение върху работен лист

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак?

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.
  2. Изберете примера от темата в “Помощ”. Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от “Помощ”

Избиране на пример от “Помощ”
  1. Натиснете CTRL+C.
  2. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.
  3. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в менюто Инструменти посочете към Проверка на формули и след това щракнете върху Режим за проверка на формули.
 
1
2
3
4
A
Данни
15 000
9 000
-8 000
Формула Описание (Резултат)
=A2-A3 Изважда 9000 от 15000 (6000)
=SUM(A2:A4) Прибавя всички числа в списъка, включително и отрицателни числа (16000)

 Забележка   Прибавяне на отрицателно число е като изваждането.

Подробности за функциите

SUM

 
 
Отнася се за:
Excel 2003