Изчисляване на средната стойност на числа

Средната стойност се нарича още средно аритметично.

ПокажиИзчисляване на средната стойност на съседни числа в ред или колона

 1. Щракнете върху клетка под или вдясно от числата, за който искате да намерите средната стойност.
 2. Щракнете върху стрелката до Автосумиране Изображение на бутон в лентата с инструменти (Лента с инструменти. Лента с бутони и опции, които се използват за изпълнението на команди. За да покажете лента с инструменти, щракнете върху ALT и SHIFT+F10.) Стандартни, щракнете върху Средно и натиснете клавиша ENTER.

ПокажиИзчисляване на средната стойност на числа, които не са съседни в ред или колона

За целта използвайте функцията AVERAGE.

Пример за изпълнение върху работен лист

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак?

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.
 2. Изберете примера от темата в “Помощ”. Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от “Помощ”

Избиране на пример от “Помощ”
 1. Натиснете CTRL+C.
 2. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.
 3. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в менюто Инструменти посочете към Проверка на формули и след това щракнете върху Режим за проверка на формули.
 
1
2
3
4
5
6
7
A
Данни
10
7
9
27
0
4
Формула Описание (Резултат)
=AVERAGE(A2:A7) Намира средните стойности на всички числа в горния списък (9.5)
=AVERAGE(A2:A4,A7) Намира средните стойности на първите три и на последното число от списъка (7.5)
=AVERAGE(IF(A2:A7<>0, A2:A7,"")) Намира средните стойности на числата в списъка, освен за тези, които съдържат нула, като клетката A6 (11.4)

 Забележка    Последната формула в примера трябва да бъде въведена като формула за масиви (Формула за масив. Формула, която извършва повече от едно изчисление върху една или няколко стойности и връща един или няколко резултата. Формулите за масив са заградени с фигурни скоби { } и се въвеждат с помощта на клавишите CTRL+SHIFT+ENTER.). След копирането на примера в празен работен лист изберете клетката A11. Натиснете клавиша F2 и след това натиснете Ctrl+SHIFT+ENTER. Ако формулата не е въведена като формула за масиви, ще се върне грешката #VALUE!.

Подробности за функциите

AVERAGE

ПокажиИзчисляване на претеглена средна стойност

За изпълнението на тази задача използвайте функциите SUMPRODUCT и SUM.

Пример за изпълнение върху работен лист

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак?

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.
 2. Изберете примера от темата в “Помощ”. Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от “Помощ”

Избиране на пример от “Помощ”
 1. Натиснете CTRL+C.
 2. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.
 3. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в менюто Инструменти посочете към Проверка на формули и след това щракнете върху Режим за проверка на формули.

Този пример изчислява средната цена, платена за един брой от даден артикул, на базата на три покупки, където всяка покупка е за различен брой и при различна цена за един брой.

 
1
2
3
4
A B
Цена за едни брой Брой
20 500
25 750
35 200
Формула Описание (Резултат)
=SUMPRODUCT(A2:A4,B2:B4)/SUM(B2:B4) Разделя общата стойност на всичките три заявки на общия заявен брой (24.66)

Подробности за функциите

SUM

SUMPRODUCT

ПокажиИзчисляване на средната стойност на числа, игнорирайки нулевите (0) стойности

За изпълнението на тази задача използвайте функциите AVERAGE и IF.

Пример за изпълнение върху работен лист

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак?

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.
 2. Изберете примера от темата в “Помощ”. Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от “Помощ”

Избиране на пример от “Помощ”
 1. Натиснете CTRL+C.
 2. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.
 3. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в менюто Инструменти посочете към Проверка на формули и след това щракнете върху Режим за проверка на формули.
 
1
2
3
4
5
6
7
A
Данни
10
7
9
27
0
4
Формула Описание (Резултат)
=AVERAGE(IF(A2:A7<>0, A2:A7,"")) Намира средните стойности на числата в списъка, освен за тези, които съдържат нула, като клетката A6 (11.4)

 Забележка    Формулата от примера трябва да бъде въведена като формула за масиви (Формула за масив. Формула, която извършва повече от едно изчисление върху една или няколко стойности и връща един или няколко резултата. Формулите за масив са заградени с фигурни скоби { } и се въвеждат с помощта на клавишите CTRL+SHIFT+ENTER.). След копирането на примера в празен работен лист изберете клетката A9. Натиснете клавиша F2 и след това натиснете Ctrl+SHIFT+ENTER. Ако формулата не е въведена като формула за масиви, ще се върне грешката #VALUE!.

Подробности за функциите

AVERAGE

IF

 
 
Отнася се за:
Excel 2003