Сумиране на числа

ПокажиСумиране на числа

Можете да сумирате числа, като ги въведете в клетка. Ако например въведете в една клетка =5+10, в нея ще се покаже резултатът 15.

ПокажиСумиране на всички съседни числа в ред или колона

За да извършите това действие, използвайте Автосумиране Изображение на бутон.

 1. Щракнете върху някоя клетка под колоната от числа или вдясно от реда от числа.
 2. Щракнете върху Автосумиране Изображение на бутон в лентата с инструменти (Лента с инструменти. Лента с бутони и опции, които се използват за изпълнението на команди. За да покажете лента с инструменти, щракнете върху ALT и SHIFT+F10.) Стандартни.

ПокажиСумиране на числа, които не са съседни в ред или колона

За тази цел можете да използвате функцията SUM, като в следния пример.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак?

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.
 2. Изберете примера от темата в “Помощ”. Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от “Помощ”

Избиране на пример от “Помощ”
 1. Натиснете CTRL+C.
 2. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.
 3. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в менюто Инструменти посочете към Проверка на формули и след това щракнете върху Режим за проверка на формули.
 
1
2
3
4
5
6
7
A B
Продавач Фактура
Buchanan 15 000
Buchanan 9 000
Suyama 8 000
Suyama 20 000
Buchanan 5 000
Dodsworth 22 500
Формула Описание (Резултат)
=SUM(B2:B3, B5) Сумира 2 фактури от Buchanan и един от Suyama (44 000)
=SUM(B2,B5,B7) Сумира отделните фактури от Buchanan, Suyama, и Dodsworth (57 500)

 Забележка    Функцията SUM може да включва до 30 клетки или препратки към диапазони.

За повече информация, вж. функциятаSUM.

ПокажиСумиране на числа на базата на едно условие

Можете да използвате функцията SUMIF, за да изчислите обща сумарна стойност за един диапазон на базата на една стойност в друг диапазон, като в следния пример.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак?

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.
 2. Изберете примера от темата в “Помощ”. Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от “Помощ”

Избиране на пример от “Помощ”
 1. Натиснете CTRL+C.
 2. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.
 3. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в менюто Инструменти посочете към Проверка на формули и след това щракнете върху Режим за проверка на формули.
 
1
2
3
4
5
6
7
A B
Продавач Фактура
Buchanan 15 000
Buchanan 9 000
Suyama 8 000
Suyama 20 000
Buchanan 5 000
Dodsworth 22 500
Формула Описание (Резултат)
=SUMIF(A2:A7,"Buchanan",B2:B7) Сума от фактури за Buchanan (29000)
=SUMIF(B2:B7,">=9000",B2:B7) Сума от фактури със стойности, по-големи или равни на 9 000 (66500)
=SUMIF(B2:B7,"<9000",B2:B7) Сума от фактури със стойности, по-малки от 9 000 (13000)

Функцията SUMIF използва следните аргументи

Формула с функция SUMIF

Формула с функция SUMIF

Означение 1 Диапазон за оценяване: тези клетки се проверяват, за да се определи дали един ред отговаря на вашите критерии.

Означение 2 Критерии: условието, на което трябва да отговарят оценяваните клетки, за да бъде редът включен в сумата.

Означение 3 Диапазон за сумиране: числата в тези клетки се сумират, ако редът удовлетворява условието.

За повече информация вж. функцията SUMIF.

ПокажиСумиране на числа на базата на множество условия

За тази цел можете да използва функциите IF и SUM, като в следния пример.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак?

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.
 2. Изберете примера от темата в “Помощ”. Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от “Помощ”

Избиране на пример от “Помощ”
 1. Натиснете CTRL+C.
 2. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.
 3. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в менюто Инструменти посочете към Проверка на формули и след това щракнете върху Режим за проверка на формули.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A B C D
Област Продавач Тип Продажби
Юг Бюкенън Напитки 3571
Запад Даволио Млечни продукти 3338
Изток Суяма Напитки 5122
Север Суяма Млечни продукти 6239
Юг Dodsworth Продукти 8677
Юг Даволио Месо 450
Юг Даволио Месо 7673
Изток Суяма Продукти 664
Север Даволио Продукти 1500
Юг Додзуърт Месо 6596
Формула Описание (Резултат)
=SUM(IF((A2:A11="Юг")*(C2:C11="Месо"),D2:D11)) Сума за продажбата на месо в областта “Юг” (14719)
=SUM(IF((A2:A11="Юг")+(A2:A11="Изток"),D2:D11)) Сума от продажбите, при които областта е “Юг” или “Изток” (32753)

 Забележка    Формулите в примера трябва да бъдат въведени като формули за масиви (Формула за масив. Формула, която извършва повече от едно изчисление върху една или няколко стойности и връща един или няколко резултата. Формулите за масив са заградени с фигурни скоби { } и се въвеждат с помощта на клавишите CTRL+SHIFT+ENTER.). След копирането на примера в празен работен лист изберете клетката за формулата. Натиснете клавиша F2 и след това натиснете Ctrl+SHIFT+ENTER. Ако формулата не е въведена като формула за масиви, ще се върне грешката #VALUE!.

За повече информация, вж. функциите SUM и IF функции.

ПокажиСумиране на числа на базата на критерий, съхранен в отделен диапазон

За тази цел можете да използвате функцията DSUM, като в следния пример.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак?

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.
 2. Изберете примера от темата в “Помощ”. Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от “Помощ”

Избиране на пример от “Помощ”
 1. Натиснете CTRL+C.
 2. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.
 3. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в менюто Инструменти посочете към Проверка на формули и след това щракнете върху Режим за проверка на формули.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A B C D
Област Продавач Тип Продажби
Юг Бюкенън Напитки 3571
Запад Даволио Млечни продукти 3338
Изток Суяма Напитки 5122
Север Suyama Млечни продукти 6239
Юг Dodsworth Продукти 8677
Юг Даволио Месо 450
Юг Даволио Месо 7673
Изток Суяма Продукти 664
Север Даволио Продукти 1500
Юг Додзуърт Месо 6596
Област Продавач Тип Продажби
Юг Месо
Продукти
Формула Описание (Резултат)
=DSUM(A1:D11, "Продажби", A12:D13) Сума за продажбата на месо в областта “Юг” (14719)
=DSUM(A1:D11, "Продажби", A12:D14) Сума за продажбата на месо и продукти в областта “Юг” (25560)

функцията DSUM използва следните аргументи.

Формула с функцията DSUM

Означение 1 Диапазон за оценка: списъкът, от който искате да получите сумата.

Означение 2 Поле: етикетът на колоната за сумиране.

Означение 3 Критерии: диапазонът от клетки, които съдържат условията.

За повече информация. вж. функцията DSUM.

ПокажиСумиране на числа на базата на множество условия с помощта на съветник за съветник за условно сумиране

Ако искате да обобщавате стойности от list (Списък. Серия от редове, съдържаща сродни данни или серия от редове, която вие определяте да функционира като таблица с данни, като използвате командата Създай лист.) на базата на конкретни условия, можете да използвате съветника за условно сумиране. Ако например вашият списък съдържа количества на продажбите за различни продавачи, добавката (Добавка. Допълнителна програма, която добавя потребителски команди или компоненти в Microsoft Office.) "Съветник за условно сумиране" може да ви помогне при създаването на формула, която изчислява общата сума от продажбите на един продавач.

 1. Щракнете върху клетка в списъка.
 2. В менюто Инструменти посочете към Съветник и след това щракнете върху Условна сума.

Ако командата Условна сума не е в подменюто Съветник на менюто Инструменти, трябва да заредите програмата добавка “Съветник за условна сума”.

ПокажиКак?

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Добавки.
 2. Ако добавката (Добавка. Допълнителна програма, която добавя потребителски команди или компоненти в Microsoft Office.), която искате да използвате, не е от изброените в полето Налични добавки, щракнете върху Преглед и след това намерете добавката.
 3. В полето Налични добавки поставете отметка в квадратчето до добавката, която искате да заредите, и след това щракнете върху OK.
 4. Ако е необходимо, следвайте инструкциите на инсталационната програма.
 1. Следвайте инструкциите в съветника.

 Забележка    Формулите, създадени от съветника за условна сума, са формули за масиви (Формула за масив. Формула, която извършва повече от едно изчисление върху една или няколко стойности и връща един или няколко резултата. Формулите за масив са заградени с фигурни скоби { } и се въвеждат с помощта на клавишите CTRL+SHIFT+ENTER.). След като редактирате тези формули, трябва да натиснете Ctrl+SHIFT+ENTER, за да заключите формулите.

 
 
Отнася се за:
Excel 2003