Създаване на диаграма на Гант в Excel

Отнася се за
Microsoft Excel 2002

Има много начини за създаване на диаграма на Гант. Например Microsoft Project – програма за планиране на задачите – улеснява проследяването и чертаенето на времевите линии на проекта с вграден изглед на диаграма на Гант. Друга възможност е да използвате Excel. Excel не съдържа вграден формат за диаграма на Гант; въпреки това можете да създадете диаграма на Гант в Excel, като персонализирате стълбовидната диаграма с наслагване.

Тази статия ви показва как да създадете диаграма на Гант като следния пример.

Пример на диаграма на Гант в Excel

ПокажиСтъпка 1: Въведете примерните данни

 1. Отворете нов работен лист в Excel и въведете следните стойности в клетките от A1 до D6:
A B C D
1 Начална дата Завършено Оставащо
2 Задача 1 01/08/2000 205 10
3 Задача 2 15/10/2000 200 120
4 Задача 3 15/12/2000 140 200
5 Задача 4 06/02/01 44 345
6 Задача 5 06/05/01 0 380
 1.  Забележка   Стойностите в колони C и D ("Завършено" и "Оставащо") съдържат брой дни.

 2. Изберете клетка B2 и изберете формата за дата, който желаете да използвате в диаграмата, като щракнете върху Клетки в менюто Форматиране и след това изберете раздела Число. Щракнете върху Дата в списъка Категория и изберете формата, който желаете да използвате в списъка Тип.

ПокажиСтъпка 2: Създайте стълбовидна диаграма с наслагване

 1. Изберете клетки A1:D6 и щракнете върху Съветник за диаграми.
 2. В стъпка 1 изберете Стълбовидна под Тип диаграма: и след това щракнете върху подтипа Стълбовидна с наслагване (можете да видите името на всеки подтип диаграма в дъното на диалоговия прозорец).
 3. Изберете Напред, Напред и след това Край.

ПокажиСтъпка 3: Направете диаграмата да изглежда като диаграма на Гант

 1. Щракнете двукратно върху първата серия в диаграмата. Това е серията за Начална дата. Ако са настроени цветовете по подразбиране в Excel 2002, тази серия е синя.
 2. В раздела Шарки на диалоговия прозорец Форматиране на серия от данни изберете Няма за Граница и Няма за Площ и след това щракнете върху OK.
 3. Щракнете двукратно върху оста на категориите (x), която в стълбовидна диаграма е вертикалната ос. (В стълбовидна диаграма традиционните x и y оси са разменени.) Изберете раздела Мащаб и отметнете квадратчето Категории в обратен ред.
 4. Изберете раздела Шрифт, щракнете върху 8 под Размер и след това изберете OK.
 5. Щракнете двукратно върху оста на категориите (y), която в стълбовидна диаграма е хоризонталната ос. След като завършите последната стъпка, тази ос трябва да се намира в горния край на областта за чертане в диаграмата. Изберете раздела Мащаб и въведете следните стойности в подходящите полета:

Минимум: 36739

Максимум: 37441

Главна единица: 61

Вторична единица: 1

Тези стойности са поредни номера, символизиращи датите, които ще се използват за оста на стойностите (y). Минималната стойност 36739 символизира датата 1 август 2000. Максималната стойност 37441 символизира датата 4 юли 2002. Главната единица 61 символизира около два месеца, докато вторичната единица символизира един ден. За да видите поредния номер за дадена дата, въведете датата в някоя клетка и след това форматирайте клетката с числовия формат Общи.

 1. Също в раздела Мащаб отметнете квадратчето Пресичане с оста на категориите (X) при максимална стойност.
 2. Изберете раздела Подравняване и под Ориентация въведете 45 в полето Градуси.
 3. Изберете раздела Шрифт и под Стил на шрифт щракнете върху Получер. Под Размер изберете 8 и след това щракнете върху OK.
 4. Щракнете с десния бутон върху легендата и изберете Форматиране на легенда от контекстното меню.
 5. Щракнете върху раздела Разполагане и изберете Отдолу.
 6. В легендата щракнете върху Начална дата, така че да е избрана, а след това натиснете клавиша DELETE.

След като завършите тези стъпки, трябва да имате диаграма, която изглежда подобно на примера. Може да има нужда от преоразмеряване на диаграмата, като използвате мишката, за да видите всички етикети в диаграмата. Ако е необходимо, може да се приложи и допълнително форматиране.