Създаване на формули по-бързо

Отнася се за
Microsoft Excel 2002

Microsoft Excel 2002 предоставя повече инструменти, с които ви помага при създаването на формули, използващи функции, по-бързо и по-лесно от когато и да е било преди.

Можете не само да сумирате автоматично – има автоматично изчисление на средна стойност, автоматично броене и още!

Предишните версии на Excel включваха бутона "Автосумиране", който ви позволяваше да изчислите сумата на диапазон от клетки с натискането на бутон. Сега щракването върху същия бутон ви дава и възможността автоматично да изчислите средната стойност, да преброите или да получите максималната или минималната стойност в диапазона. Просто изберете диапазон от стойности, след това щракнете върху стрелката на бутона Автосумиране и изберете операцията, която желаете – Сума, Средно, Брой, Макс. или Мин..

Подобрено автосумиране

Въвеждайте аргументите на функции с лекота – екранните пояснения ще помогнат!

Сега, когато започнете да въвеждате формула, включваща функция, Excel веднага предоставя помощ, като показва екранно пояснение с аргументите, необходими за функцията. Всеки път, когато въвеждате аргумент, следващият аргумент във функцията се осветява. В допълнение, ако щракнете върху името на функцията в екранното пояснение, се показва помощна тема с още информация и примери за използване на функцията.

Екранно пояснение, което показва аргументите на функцията

Оставете Excel да ви покаже къде са ви грешките

Подобно на правописна проверка, Excel 2002 предоставя проверка за грешки. Можете да я стартирате ръчно, като изберете Проверка за грешки от менюто Инструменти. Тя ще провери формулите за грешни стойности, за числа, съхранени като текст, за формули, отнасящи се до празни клетки и други.

Когато фоновата проверка за грешки е разрешена (както е по подразбиране), няма нужда дори да стартирате проверката за грешки ръчно. Excel указва, че някоя формула не е по определените стандарти, като поставя зелени триъгълничета в клетките с възможни грешки. Ако изберете клетката, се показва умното етикетче Опции за проверка на грешки и можете да щракнете върху стрелката в него, за да получите повече информация или да видите списък с опции като Помощ за тази грешка, Показване на стъпките на изчисление и Игнорирай грешката.

Индикатор за грешка в клетка

Excel съдържа също и лента с инструменти за проверка на формули, която, наред с други опции, ви позволява графично да проследявате предхождащите клетки (клетките с формули, които се отнасят до клетката, която проверявате) и зависимите клетки (клетките, до които се отнася клетката, която проверявате). На следващата илюстрация сините индикатори сочат предхождащи или зависими клетки.

Работен лист с проследяващи стрелки

Може ли да предложим функция?

Въведете въпрос на естествен език в диалоговия прозорец Вмъкване на функция и Excel ще ви покаже списък на възможни функции, които да ви свършат работа. Например, въведете "как да изчисля месечните вноски по заем" и Excel ще предложи използването на PMT функцията (която изчислява вноската по заем) или функцията NPER (която връща броя периоди за инвестиране).

Диалогов прозорец 'Вмъкване на функция'

Примери за изрязване и поставяне на функции от онлайн помощ

Онлайн помощта сега ви предлага дори повече помощ! Потърсете функция и вижте примера в дъното на помощния екран. Можете дори да изрежете и поставите примера, който включва формули и данни, направо от помощта в работния лист и да видите как изчислява, за да добиете по-добра представа как работи функцията. Следващата илюстрация показва как изглежда подобен пример.

Пример от 'Помощ'

Вижте резултатите в клетките, без да превъртате

Прозорецът за наблюдение представлява отделен прозорец, който ви позволява да видите какво става в клетките, без да трябва да превъртате до самите клетки. Например, да кажем, че въвеждате данни в ред 162, което може да повлияе на резултата от формулата в клетка A10. Вместо да превъртате обратно до A10, за да видите резултата от формулата, можете да "наблюдавате" стойността на промяната във формулата от прозореца, без значение къде в работния лист се намирате. Можете дори да наблюдавате стойности в други работни листове или други работни книги. В допълнение, можете да изберете препратката в Прозорец за наблюдение, за да преместите селекцията в клетката, която наблюдавате. За да наблюдавате клетка, просто щракнете с десния бутон на мишката в клетката или изберете Добави наблюдение.

Прозорец за наблюдение

Изчисляване на формули израз по израз

Дори когато изглежда формулата да е въведена правилно, редът на функциите или операциите може да не е правилен, за да получите желания резултат. Функцията "Изчисляване на формула" е полезна за изчисление на различни части от формула, особено вложени формули, в реда, по който формулата ги изчислява, така че можете да занулите определена част от формулата, която не работи по начина, по който очаквате.

Изчисляването на формула и нещо като използването на инструмент за отстраняване на грешки в среда за програмиране. Позволява ви да влезете в или да излезете от всяка секция на формулата и да изчислите секцията, която желаете.

Например да кажем, че имате следната формула в клетка D5:

=IF(AVERAGE(B2:B5)<50,SUM(C2:C5),0)

Тази формула казва, че ако средната стойност на клетките от B2 до B5 е по-малка от 50, тогава да се сумират стойностите на клетките от C2 до C5; в противен случай да се върне 0.

Можете да използвате "Изчисляване на формула", за да видите как се изчислява формулата израз по израз. Например, когато за първи път отворите диалоговия прозорец Изчисляване на формула, виждате формулата, като първият израз е подчертан по следния начин:

Формула, както се появява в диалоговия прозорец 'Изчисляване на формула'.

Когато щракнете върху Изчисли, подчертаният израз се изчислява и резултатът се показва по следния начин (предполагаме, че стойностите в клетките B2:B5 са 51, 49,39 и 68):

Формула както се появява, след като бутонът 'Изчисли' е натиснат.

Щракнете отново върху Изчисли и вижте, че тъй като 51,75 е по-голямо от 50, този израз дава резултат FALSE:

Формула, както се появява, след като бутонът 'Изчисли' е натиснат отново.

И тъй като изразът дава резултат FALSE, резултатът от цялата формула е нула.

За да изчислите формула, посочете Проверка на формули в менюто Инструменти и след това изберете Изчисляване на формула.

 Забележка   В менюто на умните етикетчета Опции за проверка на грешки е налична опция, наречена Показване на стъпките на изчисление. Тази опция е подобна на "Изчисляване на формула", с тази разлика, че първият израз е вече изчислен, когато се покаже диалоговият прозорец.