Thanksgiving dinner menu (formal)

 Thanksgiving dinner menu (formal) 

Təsvir

Print a formal menu for your Thanksgiving dinner with this template, featuring autumn leaves and corn graphics and separate sections for each course.

Versiya:
Word 2003 və ya sonra
Yükləmələr:
208 280
Faylın Ölçüsü:
52 KB
Reytinq: