Priedų pridėjimas arba šalinimas

Papildiniai leidžia naudoti papildomas „Microsoft Excel“ komandas ir funkcijas. Pagal numatytuosius nustatymus papildiniai nėra pasiekiami programoje „Excel“, todėl reikia juos įdiegti ir (tam tikrais atvejais) suaktyvinti, kad būtų galima juos naudoti.

Ką norite daryti?


Sužinokite apie priedus

Kai kurie papildiniai yra įtaisyti programoje „Excel“, pvz., sprendimo paieška ir analizės įrankių rinkinys. Kitus papildinius galima atsisiųsti iš atsisiuntimų centro Office.com svetainėje. Juos reikia atsisiųsti ir įdiegti. Be to, yra papildinių, kuriuos kuria trečiosios šalys, pvz., jūsų organizacijos programų kūrėjas ar programinės įrangos sprendimų teikėjas. Šie papildiniai gali būti komponentinio objektų modelio (COM) papildiniai (COM priedai: papildoma programa, išplečianti programų paketo „Microsoft Office“ programų charakteristikas, pridėdama pasirinktines komandas ir specializuotas priemones. COM priedai gali būti vykdomi vienoje arba keliose „Office“ programose. COM priedų failo vardo plėtinys yra .dll arba .exe.), „Visual Basic for Applications“ (VBA) papildiniai ir DLL papildiniai. Norint naudoti šiuos papildinius, juos taip pat reikia įdiegti.

Daugelį priedų galima suskirstyti į tris skirtingus tipus:

Įdiegus ar suaktyvinus priedą, jis ir jo komandos gali būti pasiekiamos vienoje iš toliau pateiktų vietų:

 • Skirtuke Duomenys. Įdiegus ir suaktyvinus Analizės įrankių rinkinio ir Sprendimo paieškos priedus komandos Duomenų analizė ir Sprendimo paieška pasiekiamos grupėje Analizė.

Analizės grupė skirtuke Duomenys

 • Skirtuke Formulės. Įdiegus ir aktyvinus Euro valiutos įrankius, grupėje Sprendimai rodomos komandos Euro konvertavimas ir Euro formatavimas.

Skirtuko formulės grupė Sprendimai

 • Skirtuko lapas Papildiniai. Į skirtuko lapą Papildiniai galima įtraukti kitų papildinių. Šis skirtukas įtraukiamas į juostelę, kai įdiegiate ir aktyvinate pirmąjį papildinį, kuris rodomas skirtuko lape Papildiniai. Jei skirtuko lapo Papildiniai nematote, reikia išeiti iš programos „Excel“ ir paleisti ją iš naujo.

Kiti papildiniai, pvz., skirtuko lapas Darbo pradžia, pasiekiami kitose „Excel“ vietose, pvz., juostelės skirtuko lape arba per makrokomandas ar tinkintus meniu.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Excel priedo pridėjimas arba šalinimas

Svarbu    Jei esate programinės įrangos kūrėjas, naudodami šiuos veiksmus galite įdiegti arba pašalinti automatizavimo programą prieš kurdami savo priedo diegimo arba šalinimo programas.

Excel priedo aktyvinimas    

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, spustelėkite Parinktys, tada spustelėkite kategoriją Papildiniai.
 2. Lauke Tvarkyti spustelėkite Excel priedai, tada spustelėkite Vykdyti. Bus parodytas dialogo langas Priedai.
 3. Lauke Esantys priedai pažymėkite žymės langelį greta priedo, kurį norite aktyvinti, tada spustelėkite Gerai.

Jei lauke Esantys priedai nerasite priedo, kurį norite aktyvinti, jums gali prireikti jį įdiegti.

Excel priedo diegimas    

 • Jei norite diegti priedą, kuris paprastai diegiamas kartu su Excel, pvz., Sprendimo paiešką ar Analizės įrankių rinkinį, paleiskite Excel arba Microsoft Office sąrankos programą ir pasirinkite parinktį Keisti. Paleidus Excel iš naujo priedas turėtų būti rodomas lauke Esantys priedai.
 • Kai kurie Excel priedai yra jūsų kompiuteryje ir juos galima įdiegti ar aktyvinti spustelint Naršyti (dialogo lange Priedai), kad galėtumėte rasti priedą, tada spustelint Gerai.
 • Kai kuriems Excel priedams reikia paleisti diegimo paketą. Gali prireikti atsisiųsti arba nukopijuoti diegimo paketą į savo kompiuterį (diegimo paketas paprastai yra failas su .msi failo vardo plėtiniu) ir jį paleisti.
 • Kitus priedus, kurių nėra kompiuteryje, galima atsisiųsti ir įdiegti naudojant žiniatinklio naršyklę iš Atsisiuntimų svetainėje Office.com arba iš kitų interneto svetainių ar jūsų organizacijos serverio. Atidžiai vykdykite atsisiuntimo sąrankos instrukcijas.

Excel priedo aktyvinimo panaikinimas    

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, spustelėkite Parinktys, tada spustelėkite kategoriją Papildiniai.
 2. Lauke Valdyti spustelėkite „Excel“ Priedai, o tada spustelėkite Eiti.
 3. Lauke Esantys priedai išvalykite šalia priedo, kurio aktyvinimą norite panaikinti, esantį žymės langelį ir spustelėkite Gerai.

Daugeliu atvejų panaikinus papildinio aktyvinimą jis pašalinamas iš juostelės grupės. Kitais atvejais norint pašalinti papildinį iš juostelės, reikia iš naujo paleisti „Excel“.

Pastaba    Panaikindami priedo aktyvinimą nepašalinate jo iš kompiuterio. Jei norite pašalinti priedą iš kompiuterio, privalote jį išdiegti.

Excel priedo šalinimas    

Svarbu    Jei Excel priedą įdiegėte iš tinklo failų serverio ar iš bendro naudojimo aplanko, gali prireikti jį šalinti iš tos pačios vietos. Jei Excel priedą įdiegėte iš kompaktinio disko ir vėliau savo kompaktinių diskų įrenginiui priskyrėte kitą disko raidę, įdiekite pakartotinai iš kompaktinio disko. Jei kokius nors Excel priedus paleidžiate iš kompaktinio disko, turite anuliuoti Excel priedų įdiegtį ir įdiegti juos pakartotinai iš kompaktinio disko.

 1. Išeikite iš programos „Excel“ (spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Išeiti).
 2. Jei dirbate sistema „Windows Vista“, spustelėkite mygtuką Pradėti Mygtuko vaizdas, spustelėkite Valdymo skydas, spustelėkite Programos, tada spustelėkite Programos ir priemonės.

Jei dirbate sistema „Microsoft Windows XP“, spustelėkite mygtuką Pradėti, spustelėkite Valdymo skydas, tada dukart spustelėkite Pridėti / šalinti programas.

 1. Pasirinkite, ką norite atlikti:
  • Jei programą „Excel“ įdiegėte kaip „Microsoft Office“ dalį, įdiegtų programų sąraše spustelėkite „Microsoft Office“, po to spustelėkite mygtuką Keisti.
  • Jei programą „Excel“ įdiegėte atskirai, įdiegtų programų sąraše spustelėkite programos pavadinimą, tada spustelėkite mygtuką Keisti.
  • Jei įdiegėte papildinį iš Office.com atsisiuntimų centro, spustelėkite programos pavadinimą įdiegtų programų sąraše ir spustelėkite mygtuką Pašalinti.
 2. Vykdykite diegimo programos pateikiamas instrukcijas.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

COM priedo pridėjimas arba šalinimas

Svarbu    Jei esate programinės įrangos kūrėjas, naudodami šiuos veiksmus galite įdiegti arba pašalinti automatizavimo programą prieš kurdami savo priedo diegimo arba šalinimo programas. Jei nesate programuotojas, jums to daryti nereikia. Jei reikia priedo diegimo ir šalinimo instrukcijų, kreipkitės į sistemos administratorių, iš kurio gavote šį priedą.

COM papildinio įtraukimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, spustelėkite Parinktys, tada spustelėkite kategoriją Papildiniai.
 2. Lauke Tvarkyti spustelėkite COM priedai, tada spustelėkite Vykdyti. Bus parodytas dialogo langas COM priedai.
 3. Lauke Galimi papildiniai pažymėkite šalia norimo diegti papildinio esantį žymės langelį ir spustelėkite Gerai.

Patarimas    Jei priedo, kurį norite naudoti, nėra lauke Esantys priedai, spustelėkite Pridėti, tada suraskite priedą.

COM papildinio pašalinimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, spustelėkite Parinktys, tada spustelėkite kategoriją Papildiniai.
 2. Lauke Tvarkymas spustelėkite COM papildiniai, tada spustelėkite Vykdyti. Parodomas dialogo langas COM papildiniai.
 3. Lauke Esantys priedai išvalykite šalia norimo šalinti priedo esantį žymės langelį ir spustelėkite Gerai.

Pastaba.    Papildinys bus pašalintas iš atminties, bet jo pavadinimas liks esamų papildinių sąraše. Papildinys nebus panaikintas iš kompiuterio.

 1. Norėdami šalinti COM priedą iš esančių priedų sąrašo ir panaikinti jį iš kompiuterio, spustelėkite priedo pavadinimą lauke Esantys priedai, tada spustelėkite Šalinti.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Automatizavimo priedo pridėjimas arba šalinimas

Svarbu    Jei esate programinės įrangos kūrėjas, naudodami šiuos veiksmus galite įdiegti arba pašalinti automatizavimo programą prieš kurdami savo priedo diegimo arba šalinimo programas. Jei nesate programuotojas, jums to daryti nereikia. Jei reikia priedo diegimo ir šalinimo instrukcijų, kreipkitės į sistemos administratorių, iš kurio gavote šį priedą.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, spustelėkite Parinktys, tada spustelėkite kategoriją Papildiniai.
 2. Lauke Tvarkyti spustelėkite Excel priedai, tada spustelėkite Vykdyti. Bus parodytas dialogo langas Priedai.
 3. Norėdami diegti automatizavimo papildinį, lange Galimi automatizavimo serveriai spustelėkite Automatizavimas, tada spustelėkite norimą papildinį.

Patarimas.    Jei reikiamo priedo sąraše nėra, spustelėkite Naršyti, susiraskite reikiamą priedą ir tada spustelėkite Gerai.

 1. Norėdami šalinti automatizavimo priedą, turite jį šalinti iš registro. Išsamesnės informacijos kreipkitės į sistemos administratorių.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Excel 2010